Beeldengalerij Haarlemmerhout

.....

Thema: Recycling

Het thema in het 1 e jaar is recycling of het circulaire denken en duurzaamheid. Het is aan de kunstenaar hier letterlijk of figuurlijk vorm aan te geven.

Het thema sluit aan bij de actualiteit en biedt de kunstenaar veel ruimte voor invulling voor hun kunstwer

Expositie 1 jaar

Deze expositie is voor ons een pilot die zijn waarde moet bewijzen. Onze ambitie is de expositie een vervolg te geven.

Selectiecommissie

De commissie wordt gevormd door Ann Demeester (Frans Hals Museum), Tanya Rumpff (conservator Keramiek Museum Leeuwarden), Tamara Sterman (37PK Haarlem), Ruud en Marga Lapré (Haarlemse kunstkenners en verzamelaars) en het bestuur van de stichting en met ondersteuning door Blanka de Bruyne namens de gemeente.

Honorarium

Wij bieden de kunstenaar een vergoeding gebaseerd op de ‘richtlijn kunstenaarshonoraria’ van het Mondriaanfonds. Kunstenaars geven een optie tot koop en een optie tot verlenging van de expositie tegen de maandelijkse vergoeding.

Wij contracteren met de kunstenaars onder voorbehoud dat wij voldoende middelen weten te verzamelen. 

Eisen aan de kunstwerken

De beelden moeten robuust zijn en geschikt voor plaatsing in de openbare ruimte.

Het beeld moet kunnen worden verankerd aan een sokkel of aan de ondergrond.

Wij zoeken een hoge kwaliteit beelden. Gerecycled materiaal is een pre. Kleur kan worden toegepast.

Verankering.

De kunstenaar doet een voorstel voor een sokkel of grondplaat voor zijn werk.

De stichting zorgt voor sokkels of grondplaat en voor een degelijk grondanker.

Langs de Fonteinlaan plaatst de Stichting een of twee standaardsokkels: ovaal, hoog 100 cm, breed/lang 70*50 cm. Uitvoering in gematteerd staal met bevestigingspunten voor draadeinden.